Informatie over het project

Installatie

"In de dansfilminstallatie An Invitation to DANCE is er geen omgeving, geen notie van tijd. Er zijn vijf lichamen, vijf individuen. Ze kunnen niet stoppen met dansen. Die overgave maakt hen menselijk. Samen vormen ze een autonome wereld waar eigen regels gelden en bezoekers worden uitgenodigd mee te dansen."


In An Invitation to DANCE betreedt de toeschouwer de besloten wereld van vijf dansers. Op vijf schermen zijn filmbeelden, in een door de software aangestuurde alsmaar veranderende montage van dansende lichamen te zien, allen bevangen door eenzelfde, zich eindeloos herhalende impuls, versterkt door de beat van de muziek. In de beslotenheid van de installatie kan de bezoeker zich onderdeel wanen van de intieme wereld van de dansers en zich uitgenodigd voelen mee te dansen.
De veranderende plek die de toeschouwer inneemt t.o.v. de schermen en de andere bezoekers bepaalt de blik op het werk. Door de verregaande filmische deconstructie van de dans in realistische, poëtische en abstracte beelden, waarbij op alle schermen de eenheid van tijd, beweging en ruimte van de choreografie bewaard blijft, kan de toeschouwer door te kijken, horen, bewegen, associëren en fantaseren een ‘eigen’ verhaal maken: het publiek wordt mede auteur van het werk. Hierin ligt de essentie en eigenheid van deze gesitueerde, filmische beleving van dans.


An Invitation to DANCE is een samenwerking tussen filmmaker Noud Heerkens (1954, Tilburg), choreograaf Loïc Perela (1983, Castres Frankrijk), cinematograaf Richard van Oosterhout (1962, Baarle-Nassau) en software ontwikkelaar Rob Duyser (1969, Rotterdam). Een installatie waar dans, cinema en technologie organisch met elkaar verbonden zijn.

Noud Heerkens: ‘Al vanaf dat ik een kind was, keek ik naar gezichtsuitdrukkingen en lichaamshoudingen van de mensen om me heen in de hoop te zien wat mensen werkelijk dachten, zodat ik voorbereid zou zijn op wat kon komen. Die fascinatie voor het lichaam en wat het lichaam kan vertellen is altijd gebleven. Niet alleen in mijn dansfilms, maar ook in mijn experimenteel werk en fictiefilms.'

Loïc Perela: ‘I aim for the choreography to become merely the carrier of something greater: a sense of shared experience between human beings, being both the performers and the audience members.’


Onderzoek

Van een interactief concept naar een generatief kunstwerk.

De installatie An Invitation to DANCE is de uitkomst van een onderzoek van filmmaker Noud Heerkens naar de filmische beleving van dans. Aanvankelijk opteert Heerkens voor een interactieve installatie waarin de bezoeker, door in de ruimte te bewegen, de filmbeelden op de schermen bepaalt. Tijdens testmomenten met publiek blijkt het begrip interactie in de context van deze installatie verkeerde verwachtingen op te roepen; namelijk dat het werk draait om het doorgronden van een interactiescenario.
Om de concentratie op de ervaring van dans te houden wordt gaandeweg het aandeel directe ‘fysieke’ interactie (tussen toeschouwer en installatie) steeds kleiner gemaakt. In plaats daarvan wordt software ontworpen voor een installatie waarbij de beelden langs een autonoom montageproces worden gegenereerd. Door in de tentoonstellingsruimte te bewegen en zijn of haar kijkrichting en blik te verleggen bepaalt de bezoeker zelf de opeenvolging van beelden, en daarmee de beleving van de dans. Het handelend lichaam en het associatieve brein beïnvloeden het karakter en de intensiteit van de beleving, ongeacht of de positie van de gebruiker van invloed is op de montage. Het interactieve concept waarmee Heerkens het onderzoek start, leidt uiteindelijk tot een ‘generatief’ kunstwerk. De beoogde fysieke interactie heeft plaats gemaakt voor een ‘mentale’ interactie.


Kortfilm 9’03”

In de korte film An Invitation to DANCE zijn er vijf individuen, vijf karakters. Soms verbinden ze zich, vormen een groep maar eindigen altijd alleen. Ze worden opgezweept door de beat van de muziek, kunnen niet stoppen met dansen. Dat legt hun menselijkheid bloot.

Terwijl de installatie een ruimtelijke vertelling is zonder begin of einde, onderscheidt de korte film zich door zijn choreografische verhaallijn en dramatisch verloop.

Video

Installatie TENT 1 min 18
26 mei - 23 juni 2019 Artspace TENT Rotterdam

Installatie Filmfestival CINEDANS 1 min 03
Maart 03-18 2018 Filmmuseum EYE / Shelter Adamtoren

Trailer Short Film 1 min 2


Nieuws

Installatie
2018
14 03-18 03.....Première CINEDANS Filmmuseum EYE / Adamtoren
17 03...........Artist Talk Noud Heerkens gemodereerd door CINEDANS en CARADT

2019
26 05-23 06.....TENT Rotterdam - 25 jaar Dansateliers

Film
2018
14 03-18 03.....Avant première Cinedans Filmmuseum EYE
05 04...........LOIKKA Dance Film Festival Finland
25 06-27 06.....Studiopresentatie Dansateliers Rotterdam
26 10-27 10.....Off-crimmp_cinema 04 Podium OCW Rotterdam
27 11...........Lisbon Screen Dance Festival

Lezing
2020
13 10-18 10.....26th International Symposium on Electronic Art (ISEA 2020)

Crew

Concept en Regie Noud Heerkens / Choreograaf Loïc Perela / Director of Photography Richard van Oosterhout / Softwaredesigner Rob Duyser / Dansers Lisa Kasman - Pauline Briguet - Christiaan De Donder - Fabian Holle - Quentin Roger / Filmmakers Marleine van der Werf - Marieke Wijnen - Rob Willemsen - Jos Meijers - Jeroen Bronckers - Jeroen van ’t Hullenaar - Merijn van den Brand - Matija Pekić - Koen Koopmans / Setsound Jos Meijers / Regieassistentie en kostuums Ennya Larmit / Grading Laurent Fluttert / Stillfotograaf Katarina Jazbec / Datahandling Koen Koopmans / Catering Vivianne Jorritsma - Lotte Heerkens / Bouw installatie Arnold Schalks
Met dank aan Fanny Hagmeier - Noelia Nicolas Caparros - Andela Vidic - Corine Aalvanger - Eric Patel - Jos Merkx - Daan Muller - Alireza Abbay / Adviezen Martine Dekker - Jan Misker - Boris DeBackere - Marnix de Nijs - Michel van Dartel - Kristin de Groot - Lody Meijer - Johan Cuperus - Jan Ketelaars - Peter van de Werve / Crowdfunding en website Liza Wolters / Ontwerp flyer Gerard Hadders /Producent Picos de Europa - Noud Heerkens


Voor An Invitation to Dance zijn enkele dansers en crewleden geïnterviewd over hun ervaring tijdens het filmen en hun relatie tot dans, het lichaam en de camera. Klik hier om de quotes te beluisteren van Fabian, Jos, Rob, Marleine, Jeroen en Merijn. De volledige interviews volgen.

Partners

An Invitation to DANCE is een bijzondere samenwerking tussen verschillende kunst- en kennisinstellingen: Dansateliers en Cinedans zetten hun netwerk en expertise in op het gebied van de uitvoerende dans, de publiciteit en distributie van de installatie. V2_Lab voor de Instabiele Media draagt zorg voor het ontwikkelen, testen en vormgeven van de software. Het lectoraat “Mensgericht Creëren” van Avans Expertisecentrum voor Kunst, Design en Technologie is partner in het onderzoek naar hoe bezoekers de installatie beleven en zich erin gedragen.

Voor meer informatie over installatie en film kunt u contact opnemen met
Noud Heerkens, stichtingpicos@planet.nl

x